Жобаның идеясы орташа массалы қара құрдымның (ОМҚҚ) галактикалық орталықтарындағы тығыз жұлдызды шоғырларының жас жұлдыздар динамикасына әсерін зерттеуге, және осы арқылы ОМҚҚ іздеуге бағытталған. Жобаның ерекшелігі жұлдыздық жүйенің барлық динамикалық компоненттері үшін, бір бөлшек-бір жұлдыз қағидаты бойынша 10 миллион жылға жуық уақыт аралығында, көп дене есебін тікелей интеграциялау әдістерін қолдану болып табылады. Сандық модельдеріміздің нәтижелері Галактика орталығының бақылауларымен салыстыруға және ондағы ОМҚҚ болуын анықтауға мүмкіндік береді